Ruth Ann Mascotello, Sandy Greeley and Brian Mascotello